หน้าหลัก |  ลงทะเบียน |  วีธีเข้าร่วม |  ติดต่อเรา |  วิธีรับของรางวัล |  รายชื่อผู้โชคดี
 
รายชื่อผู้โชคดี
กุมภาพันธ์ 2566    
1. วรัชยา สุวรรณมังกูร 3. นภสรณ์ จุลกมนตรี 5. วิชญวีร์ เหลืองเรืองทิพย์
2. นพดล วรรัตน์ 4. kittituch netsongkram  
     
เงื่อนไขการรับรางวัล
• สำหรับ ผู้ที่ได้รับรางวัล เดือน กุมภาพันธ์ 2565
• ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ตรงกับรายชื่อที่ได้รับรางวัลเท่านั้น กลับมาได้ที่ webmaster@coolism.net
( ใส่หัวข้ออีเมล์ Subject : ยืนยันสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรม MusicVote )


*** รายละเอียดการรับของรางวัล CLICK ***นโยบายความเป็นส่วนตัว